Jeg har utdannelse innen kunst, film og musikk og har praktisert som performance kunstner de siste 15 årene. Med kroppen som utgangspunkt blir innhold formet ved å utforske sted, tid og handling. En visuell sansning, en samhandling med de som er tilstede og gjerne samarbeid med aktører innen felt som arkitektur og matindustri. Ritualer og psyko-dynamiske felt er tilbakevendende tema der fenomenologi, eksistensialisme, holisme, humanisme og spirituell orientering ligger som teoretisk grunn. Jeg underviser i performancekunst, kritisk teori, kuraterer og har erfaring med workshops og gruppearbeider. Du finner beskrivelser av utvalgte prosjekter i menyen.

Advertisements