Jeg har utdannelse innen kunst, psykoterapi, film og musikk og har praktisert som performance kunstner de siste 15 årene. Med kroppen som utgangspunkt blir innhold formet ved å utforske sted, tid og handling. En visuell sansning, en samhandling med de som er tilstede og samarbeid med aktører innen psykologi og sosial politikk. Ritualer og psyko-dynamiske felt er tilbakevendende tema der fenomenologi, eksistensialisme persepsjon og holisme ligger som teoretisk grunn. Jeg underviser i performancekunst, kritisk teori, kuraterer og har erfaring med workshops og gruppearbeider. Du finner beskrivelser av utvalgte prosjekter i menyen.