KURATOR

Jeg har erfaring som kurator med oppdrag for Tou Scene, Rogaland Kunstsenter, diverse Internasjonale Institusjoner og kunstnerdrevne foretak. I denne sammenheng har jeg jobbet med kunstnere som Oreet Ashery, Kate Pendry, Mariela Limerutti, Kurt Johannessen, Superflex, Vito Acconci, Annie Sprinkle & Beth Stevens, Anna Berndtson med flere. Jeg tar særlig interesse for performancekunst og initierte nettmagasin for Nordisk Performancekunst (2008) samt grunnla foreningen Performance Art Stavanger i 2005/ i dag aktiv som PAS. Ved Tou etablerte jeg også en kunstner residens under navn TAOH og over en tiårs periode tok jeg imot 500 gjestende kunstnere og organiserte visninger i samarbeid med Internasjonale organisasjoner som Res Artis og Trans Europe Halles. Med denne virksomheten og som tidlig kunstner representant i Tou styre har jeg jobbet for visnings forholdene som er etablert ved Kunst og Kultursenteret i dag. Nylig Kuratert Performance Days 5. Se Omtale av Kjetil Røed

.

Nylig Omtale: Assuming the Ecosexual Position (2021) Bokutgivelse av Annie Sprinkle & Beth Stephens. Her blir jeg omtalt som kurator av «The Lovers Tour» og «Sidewalk Sex Clinique» (side 80-86). Prosjektene ble også vist ved Biennalen «Learning from Athens» Documenta 14, Kassel.

WORKSHOP

Tilbyr kurs og workshop på forespørsel fra Kunst institusjoner, interesse grupper og utvalgte ideelle foretak. Innhold er primært basert på Performancekunstens historie der en rekke fysiske øvelser blir presentert, delt og utforsket ved hjelp av fenomenologisk tilnærming. Jeg tilbyr både innføring av teknikker for begynnere samt spesifikke tema og spesialisering for erfarne utøvere. Som eksempel har jeg holdt kurs basert på filmhistoriske paralleller og performative uttrykk. Relasjonelle øvelser og klassiske performance verk, samt psyko sosiale håndterings mekanismer og sammenfallende kunstneriske uttrykk. – Oppdrag ved KUNSTHALL STAVANGER. Foto Helle Navratil.

.

KUNSTKONSULENT

Jeg tar oppdrag for kultur og kunstfeltet og er registrert kunst konsulent for KORO med oppdrag for Stavanger Nye Konserthus. Vitenfabrikken med flere. Fagkompetanse for veiledning gjennom fire årig utdannelse ved Gestalt Institutt Oslo i kombinasjon med høyere kunst utdanning og relevant erfaring som foreleser og veileder på Kunstskolen i Stavanger. Jeg tilbyr i tillegg individuell veiledning og konsultasjon. Er du kunstner som ønsker privat konsultasjon hos meg finnes støtte ordninger for å få slike utgifter dekket. Som medlem av NBK kan du søke; Diverse stipend fra Kulturrådet for konsulentbistand (søknadsfrist høst).

UTVALGT DOKUMENTASJON AV TIDLIGERE PROSJEKT: